Alevieten in Nederland

Over Ons ►ActiviteitenAlevitismeRol van DedeAlevitische VrouwenWat is Cem?Alevieten in NederlandContactBestuurOverige organenANBI Informatie ►Disclaimer►Privacy policy

Alevitisme in Nederland: integratie en participatie

Een groot deel van de (naar schatting) 80.000 Alevieten die in Nederland leven, ziet het Alevitisme als een combinatie van de Islam en humanistische waarden. De Alevieten hebben in dit kader een eigen interpretatie van de Islam en een eigen specifieke cultuur, filosofie en levenswijze. Helaas weten veel mensen in Nederland weinig af van het Alevitisme, omdat de Alevieten zich een lange tijd niet hebben kunnen profileren. Door de oprichting van Alevitische verenigingen in Nederland is hier echter verandering in gekomen vanaf de jaren ’80. In Nederland zijn ongeveer 30 Alevitische verenigingen opgericht, die allemaal samen in een netwerk zitten en elkaar altijd opzoeken daar waar nodig.

Zoals eerder benoemd, onderscheidt het Alevitisme zich van de andere Islamitische stromingen door uit te gaan van de scheiding van kerk en staat (secularisme), de afwijzing van de sharia als bron van wetgeving en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. In aansluiting hierop ambiëren de Alevitische verenigingen in Nederland de eeuwenoude Alevitische cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds respect en tolerantie te profileren in de Nederlandse maatschappij. Het waarborgen van de eigen Alevitische identiteit, het vergroten van de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland én het bevorderen van saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij is uiteindelijk hetgeen waar naar wordt gestreefd. Wij, Alevieten, zitten in ieder geval op de goede weg, want met onze religieuze en maatschappelijke opvattingen hebben wij in de afgelopen decennia met trots gezorgd voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving. Dit neemt niet weg dat de discussie in Nederland rondom de Islam die de afgelopen jaren is ontstaan, veel emotie oproept bij Alevieten. Wij herkennen ons immers niet in de orthodoxe Islam en daarmee ook niet in de inhoud en de toon van het debat, omdat wij een levensvisie hebben met sterke humanistische en progressieve elementen. Hiermee hebben wij uiteraard positief antwoord weten te geven op de (politieke) spanningen die de afgelopen jaren zijn ontstaan in Nederland rondom de Islam.

bannl2