Over Ons

Over Ons ►AlevitismeRol van DedeAlevitische VrouwenWat is Cem?Alevieten in Nederland

ContactBestuurOverige organenANBI Informatie ►Disclaimer►Privacy policy

10648953_842606192456905_7584845775285401966_o

Missie
Ons vereniging stelt zich ten doel de eeuwenoude alevitische cultuur te behouden en naar buiten uit te dragen. Daaronder verstaan we mede het benadrukken van een op humanisme, verlichting, ratio en mystiek geschoeide vorm van (o.a. islamitische) religiositeit.

Beschrijving

De Alevitische Vereniging Nijmegen is opgericht in 1993. Eerst heette onze vereniging Haci Bektasi Veli Cultuur Vereniging, genoemd naar de grote anatolische alevitische humanist, mysticus en heilige, Haci Bektasi Veli, die in de dertiende eeuw heeft geleefd. Omdat de naam van onze vereniging te lang en daardoor voor veel mensen zeer moeilijk uit te spreken was en bij sommige Alevieten de indruk wekte alsof de vereniging een vereniging zou zijn die, alleen maar bektasi-alevieten zou vertegenwoordigen, hebben wij later besloten om de naam van de vereniging te wijzigen in “Alevitische Vereniging Nijmegen”. Een algemene term die alle stromingen binnen het alevitisme ( bektasi, kizilbas, çepni, tahtaci, nusayri etc.) vertegenwoordigt.

 

baner1a
Doel
Ons vereniging stelt zich ten doel de eeuwenoude alevitische cultuur te behouden en naar buiten uit te dragen. Daaronder verstaan we mede het benadrukken van een op humanisme, verlichting, ratio en mystiek geschoeide vorm van ( o.a.. islamitische ) religiositeit. We hebben ongeveer 200 leden en ons totale achterban bestaat ongeveer uit 1700 Alevieten. Twintig tot dertig procent van de Turken die in Nijmegen woont is Aleviet, dit is tevens het percentage van het aantal Alevieten in Nederland. Ondanks dat de vereniging is opgezet, wordt beheerd en vooral bedoeld is voor Alevieten, staat het iedereen vrij deel te nemen aan onze activiteiten en gebruik te maken van onze voorzieningen.
Reikwijdte

Ons reikwijdte heeft in eerste instantie betrekking op heel Nijmegen, maar de alevieten in de nabije dorpen als Lent, Cuijk en Boxmeer behoren ook tot onze achterban en doelgroep. Waar mogelijk hebben we samenwerkingsverbanden met andere alevitische verenigingen buiten Nijmegen. Een groot deel van onze activiteiten heeft een culturele grondslag. Onder cultuur verstaan we alles dat samenhangt aan de alevitische religiositeit, d.w.z. het Alevitisme. Aangezien de alevitische cultuur sterk verbonden is met gelijkheids- en rechtvaardigheidsidealen komen de culturele aspecten tevens tot uiting in onze maatschappelijke activiteiten ( versterken van de positie van vrouwen, vergroten sociale competentie lagere klassen, het benadrukken van onderwijs en scholing voor jongeren e.d.).

Multicultureel samenleving
De Alevitische Vereniging Nijmegen hecht veel waarde aan het multiculturele karakter van de nederlandse samenleving. Het streeft o.a. naar bevordering van wederzijds begrip, tolerantie, respect en de bevordering van integratie met behoud van eigen identiteit. Het respecteert de wetten, regels, de waarden en de normen die in Nederland gelden, het staat open voor andere culturen, voor dialoog, vernieuwing en vooruitgang, het staat afwijzend tegen fundamentalisme, extreem nationalisme en elk vorm van radicalisme.

Activiteiten
Onze vereniging tracht haar doelen middels de volgende activiteiten te bewerkstelligen:
 • Het organiseren van bijeenkomsten (lezingen e.d.)
 • Huiswerkbegeleiding voor scholieren
 • Het organiseren van saz (snaar-instrument) en muzieklessen
 • Het organiseren van volksdanslessen
 • Het organiseren van voorstellingen (concerten, theater, uitnodigen schrijvers e.d.)
 • Het organiseren van sportactiviteiten voor jongeren (voetbal, volleybal)
 • Het organiseren van cursussen van verschillende aard voor zowel jong als oud (taallessen, PC-lessen, internet e.d.)
 • Culturele en religieuze activiteiten : cems, eeuwenoude alevitische sociaal-liturgische  bijeenkomsten;  sema-lessen, mystieke dansen; asure, het delen en gezamenlijk eten van een speciaal soort ‘vruchtensoep’ na het vasten van twaalf dagen, ter ere van de twaalf  imams die afstammelingen van de profeet Mohammed waren. 
albumblad1
De vereniging kent binnen haar bestuur, een aantal commissies die elk op een bepaald gebied opereren en vorm trachten te geven aan gestelde activiteiten:
 • Vrouwencommissie
  De commissie vrouwen tracht de sociaal-economische positie van vrouwen te versterken (emancipatie) middels bijeenkomsten waarbij voorlichting en ervaring centraal staat.
 • Jongerencommissie
  Organiseren van activiteiten door en voor jongeren (excursies, sportevenementen e.d.). Ook het organiseren van activiteiten op moeder- en vaderdag voor de ouders/gezinnen behoort tot de taken van de jongerencommissie.
 • Onderwijscommissie
  Verzorgt huiswerkbegeleiding voor scholieren, PC-cursussen voor geïnteresseerden, Turkse taallessen voor jongeren en Nederlanders, taallessen voor ouderen.
 • Sociale en culturele activiteitencommissie
  Is verantwoordelijk voor de organisatie van excursies, congressen, muzikale evenementen,    muziek- en danscursussen en andere culturele en/of religieuze bijeenkomsten, zoals een gezamenlijke asure dag.
 • Cem-commissie
  Verzorgt een cem (eeuwenoude alevitische sociaal-liturgische bijeenkomsten). Meestal twee keer per jaar bij voldoende belangstelling en mits een dede (voorganger) aanwezig kan zijn.