Semah

Alevi Takvimi ►Muharrem orucuCemSemah

Aleviliğin ‘’Semah’’ anlayışı kısaca şudur:

Cem ayinlerinde kadın-erkek birlikte, deyişler/ nefes eşliğinde dönülerek yapılan ibadettir. Tanrı’ya ulaşma vesilesi / Tanrı ile bütünleşme yollarından biri Semah gitmektir.
Müzik eşliğinde duygulanarak, konsantre (Ruh-i vecd) olup Allah ile başbaşa kendi dünyasında Hakk yolunda olan kişinin bir ibadetidir.
Bir “eğlence, hoş vakit geçirme,” değildir.!
Hakk aşkı ile yanıp kül olma ve her şeyin başı ve sonu olan O’na ulaşma arzu ve isteği vardır.
“Semah çekilmez, oynanmaz”.. Semah dönülür / gidilir.”
Semahın anlam ve ehemmiyet bakımından uygun olmayan platforumlarda dönülmemesi esastır. !
Semah, Alevi inancında vazgeçilmez bir ibadet olgusu taşır, dolaysıyla ibadet olan yerde alkış olmaz.
Semah dinsel nitelikleri taşıdığı için yapılan bazı figürlerin halk oyunları ile karıştırılmaması gerekir.semah
Canlar Semah dönerken kesinlikle Post’a ( Hz.Muhammed Post’u ) sırtını dönmezler.
Vucut hatlarının belli olmaması / görünmemesi amaçlı olup, uygun giysiler giyinilmesi esastır. (Ceme katılan tüm canlar için geçerlidir)
Semah dönmek isteyen canların özünde Hakk, Muhammed, Ali sevgisi olması gerekir.
Semah’lar Dinsel özle beslenen türküler ( deyişler ) eşliğinde Bağlama eşliginde, ilahi aşk ile gidilir.
Usta halk ozanların başta Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Nesimi gibi bir çok ulu ozanların deyişleriyle, Anadoluda Semah sözü olarak türküleşmiştir.
Semah dönmenin ilk şekil şartı “abdestli” olmaktır. Bu abdest; hem zahiren (su ile), hem de batınen (gönülden) alınır.
Kişi Semahın manevi atmosferine adapte olarak Semaha girer, Semahlarda bireyin bağımsızlığı ana ilkedir, hiçbir biçimde Semahçılar arasında el ele tutuşulmaz, her Semazen kendi içinde bağımsızdır.
Semahın kökünde sevgi vardır. “ibadet şekli, Tanrı’ya ulaşma” yollarından birisidir.
Semah, sadece Cem ayinlerinde ve ağırbaşlı anma törenlerinde dönülür örneğin: Hacı Bektaşi Veli / Abdal Musa anma törenlerinde.
Nefsin kötü arzu ve isteklerinden ve korkularından arınıp ruhsal olarak özüne, aslına yönelmedir.
Semah gitmek, Tanrı’ya ulaşmada vesiledir.
Hz. Muhammed’in Mirac’a gitmesi, dönüşünde Kırklara uğraması ve Kırklarla birleşmesi, Engür’ü içip mest oldugu zaman Kırklarla birlikte Semah yapması” olayını konu alır.
Dolayısıyla kişinin Semah dönmesi araçtır, amaç ise Cenabı Hakk’a tevhid yoluyla farkındalık hislerin doruğa çıkması, O’na yakınlaşma arzusu duyularak veya his edilerek, Ruhun özüne ve aslına kanatlanıp uçması gibidir.
Semahlar gösteri maiyetinde olmamalı. Cemlerimizde Semah dönülürken,”Hakk için ola, seyir için olmaya” demenin anlamı bu olsa gerek.
Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli buyurur ki;
“Haşa ki Semahımız oyuncak değildir
Ilahi bir aşktır, salıncak değil
Her kim ki Semahı bir oyuncak sanır
Mümin diye namazı kılınacak değil”
Mürşidim Şah Ahmet Yesevi Sultanımız’da buyurur ki;”Insan da, eğer aşk ve vecd hali yoksa Semahta yoktur.” çünkü, inancın ruhu aşktır. Aşktan yoksun gönüllerin, icra ettikleri “ibadet ve erkan” bir gösteriden öteye geçemez.
Aşk oldu yürekte yanar
Beni gören Mecnun sanar
Gök yüzünde ay gün döner
Ya ben nice dönmeyeyim (S. Nizamoglu)
Hakk şehidi Hallac-ı Mansur buyurur ki;
“Allah’ı aşk üzere ve aşk içinde aramayanların sayıya ve mekana sığan ibadetleri erdirici olamaz”
Aşk ehli Hz. Mevlana da şöyle buyurur;
Ask bir padişahtir bayrağı görünmez
Aşk Tanrı Kur’an-ıdır ayetleri belirmez
Her aşık bu avcıdan bir ok yemistir
Kanlar akar durur fakat yarası belirmez
Aşkı-Muhhabetimle,
Baki Pınar
HAK Dedeler Divani Zakir’i