Wat is Cem?

Over Ons ►ActiviteitenAlevitismeRol van DedeAlevitische VrouwenWat is Cem?Alevieten in NederlandContactBestuurOverige organenANBI Informatie ►Disclaimer►Privacy policy

 

De cem is de centrale gebedsdienst van de Alevieten. Deze dienst is de verbinding van het heden met het eeuwenoude alevitische erfgoed. Het is de plaats waar de eed wordt afgelegd om de hand, de tong en de lendenen te beheersen. Om vervolgens ieder keer in bijzijn van de dede (geestelijke leider) en de andere groepsleden in de cem hierover rekenschap af te leggen en de eed te vernieuwen.

Het is de plaats waar de Alevieten tot God-Muhammed-Ali en alle heiligen bidden. En de vijanden van de Ehli Beyt (de familie van 5: Profeet Mohammed, Imam Ali, zijn vrouw Fatma en de zonen Imam Huseyin en Imam Hasan) vervloeken. Cem is de plaats waar in extase met z’n allen de gebeden worden gereciteerd en de semah wordt gedanst. De gelovigen die de deur van het cemhuis binnengaan laten alle wereldse eigenschappen, bezittingen achter zich. Ze betreden een spirituele werkelijkheid. De aanwezigen zijn allen één in de cem, de grootste is gelijk aan de kleinste en de kleinste aan de grootste. De oudste is gelijk aan de jongste en de jongste aan de oudste. Allen voor één en één voor allen luidt een veel uitgesproken formule in de cem. Man en vrouw zijn gelijk, ieder is broeder en zuster. De aanwezigen in een cem moeten zich waardig gedragen en op een nette manier zitten. De cem kent twaalf ‘diensten’ of rituele taken (hizmet). Deze is symbolisch voor de twaalf Imams en de twaalf ocaks (heilige families). De uitvoerders van de twaalf diensten verrichten symbolische handelingen. cemnedir