Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Bijeenkomsten

Forum-, thema-, voorlichtings- en discussiebijeenkomsten
A.V.N. e.o. ambieert bijeenkomsten te organiseren rondom actuele onderwerpen die relevant zijn voor onze leden en bezoekers. Dit zullen vaak thema’s zijn omtrent arbeid, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, integratie en participatie. We zouden ook graag speciaal aandacht willen gaan besteden aan de zogenoemde taboeonderwerpen zoals homoseksualiteit, eergerelateerd geweld en huiselijk geweld. Deze ambitie wensen wij waar te maken door samenwerking met de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), de Federatie van Alevitische Verenigingen Nederland, de Vluchtelingen – Organisaties Nederland (VON), de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit (COC), Stichting Outway en dergelijke instanties.

Buurtgerichte activiteiten
A.V.N. e.o. probeert zeer attent te handelen door de buren uit de wijk uit te nodigen als het gaat om bepaalde thema’s zoals anti – racisme. Het blijft ons aandachtspunt om in gesprek te kunnen gaan over dergelijke onderwerpen, vooral omdat wij graag onze betrekkingen met de buren willen blijven verbeteren. Op deze manier trachten wij wederzijdse acceptatie te bevorderen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving.

Externe activiteiten
Middels deelname aan diverse externe bijeenkomsten en een gezamenlijke organisatie van activiteiten met andere instellingen willen wij de samenwerking met en tussen andere instellingen bevorderen, verbeteren en tevens bijdragen aan de verdere ontwikkeling van integratie en participatie van diverse groepen. Hierbij geeft A.V.N. e.o. onder andere de voorkeur aan actuele onderwerpen zoals discriminatie, racisme en werkloosheid.