Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Jongeren Commissie

‘Shakespeare schreef, Einstein dacht, Atatürk bouwde.
(Bill Clinton)

De Commissie Jongeren heeft de onderstaande doelstellingen:
  • Het onder aandacht brengen van de Alevitische cultuur bij jongeren en iedereen die hierin geÏnteresseerd is;
  • Het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jongeren;
  • Het betrekken van sociaal uitgesloten jongeren.

De Commissie Jongeren tracht bovengenoemde doelstellingen te bereiken door:
  • Het organiseren van culturele activiteiten; zoals volksdans- en muzieklessen;
  • Het geven van educatieve cursussen door middel van thema – avonden en of seminars;
  • Het organiseren van sportieve activiteiten in samenwerking met sportinstellingen;
  • Het aanbieden van huiswerkbegeleiding;
  • Het bevorderen van kennismaking met andere culturen en daarbij onze eigen
    Alevitische cultuur introduceren/kenbaar maken.