Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Commissie Religieuze Zaken

De kernactiviteiten, een stap richting realisatie
De commissie religieuze zaken organiseert minstens één keer per jaar een Cem (de centrale gebedsdienst van de Alevieten). De organisatie van andere religieuze bijeenkomsten zoals het organiseren een gezamenlijke Asure – bijeenkomst behoren ook tot de taken van deze commissie.

Cem-commissie
Verzorgt een cem (eeuwenoude alevitische sociaal-liturgische bijeenkomsten).
Meestal twee keer per jaar bij voldoende belangstelling en mits een dede (voorganger) aanwezig kan zijn.

Nationale en religieuze feestdagen
Wij – als A.V.N. e.o., als Turkse Nederlanders én als Alevieten – zijn het gewend om onze nationale en religieuze feestdagen te vieren. Onze feestdagen vieren wij door dagen en of avonden te organiseren, waarbij onze leden, bezoekers en in het bijzonder Nederlanders worden uitgenodigd. In deze hoedanigheid, worden we allen in de gelegenheid gesteld om op een feestelijke en minnelijke stemming kennis met elkaar te vergaren over elkaars cultuur, religie, geschiedenis, normen en waarden. Ook vieren wij de meeste Nederlandse en internationale feestdagen, zoals Sinterklaas, het Internationale Vrouwendag (8 maart), de Dag van de Arbeid (1 mei), Moederdag, Vaderdag en dergelijke. Hiermee proberen we sterk bij te dragen aan de bevordering van de integratie, acceptatie en tolerantie van de Alevieten.

Uitvaartplechtigheid
Alevieten nemen op een andere manier afscheid van hun dierbaren als zij overleden zijn. Wij hebben hierbij onze eigen gewoonten en gebruiken rondom het overlijden en de bijbehorende uitvaart. A.V.N. e.o. staat als vereniging ook tijdens zo’n moeilijke periode klaar voor alle leden en organiseert in dit kader ook het afscheidsproces van de overledene binnen de vereniging. Het afscheidsproces bestaat uit het ritueel wassen van de overledene, het overlijdensgebed en eventueel het organiseren van de catering tijdens het afscheid. Aangezien Alevieten hun plechtigheid niet in een moskee houden, gebeurt dit binnen de vereniging.