Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

‘De maatschappij die de vrouwen tot achterstand dwingt, is verdoemd om achter te blijven!
(Mustafa Kemal Atatürk)

Alevitische Vrouwen Commissie

Een interessant kenmerk van het Alevitisme de gelijkwaardige positie en daarmee de hoge status van de vrouw. Vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Alevitisme en spelen nog steeds een belangrijke rol. De Commissie Vrouwen tracht hierbij de sociaaleconomische positie van vrouwen te versterken, oftewel vrouwenemancipatie te bevorderen middels bijeenkomsten waar voorlichting en ervaring omtrent bepaalde onderwerpen centraal staan.