Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Alevitsche Vereniging Nijmegen spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Alevitsche Vereniging Nijmegen als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Alevitsche Vereniging Nijmegen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Hak Der aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Externe Links
Alevitsche Vereniging Nijmegen bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Alevitsche Vereniging Nijmegen worden gehost. Alevitsche Vereniging Nijmegen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Alevitsche Vereniging Nijmegen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Copyright
De aangeboden informatie op de website van Hak Der is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Alevitsche Vereniging Nijmegen.

Klachten, opmerkingen of signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je melden via contact formulier.