Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Maatschappelijk Ondersteuning

Ondersteuning bij de omgang met bureaucratische zaken
Met behulp van onze leden die in de sociale en maatschappelijke sector werkzaam zijn, willen wij onze leden graag ondersteuning bieden bij het leren zelfstandig formuleren van brieven en of bij het invullen van formulieren van Nederlandse officiële instanties. Omdat wij als vereniging regelmatig informatie verstrekken over de werkwijze van de instanties en regelmatig ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren en soortgelijke, krijgen onze leden meer inzicht in en ervaring met de Nederlandstalige formulieren. Indien nodig en gewenst, worden ervaren functionarissen uitgenodigd om waardevolle informatie te verstrekken en toe te lichten omtrent de ‘knelpunten’ van onze leden.
Toenemende werkloosheid van de Turkse Nederlanders brengt hedendaags ook veel knelpunten en vragen met zich mee over het solliciteren en het opstellen van een sollicitatiebrief. Wij beogen een samenwerking met het UWV Werkbedrijf voorlichtingsavonden te organiseren, zodat wij tegemoet kunnen komen aan de wensen en behoeften van onze leden.

Maatschappelijke spreekuren
Bekenden van onze vereniging, met name de leden en bezoekers weten dat A.V.N. e.o. de gelegenheid biedt om gebruik te maken van maatschappelijke spreekuren. Eenieder die hier gebruik van wil maken, kan en mag in de daarvoor bestemde tijd binnen lopen en problemen bespreekbaar maken. De nodige actie zal ondernomen worden teneinde het creëren van een effectieve oplossing, indien mogelijk uiteraard. In sommige gevallen gaan we mee naar een instantie en in sommige gevallen verwijzen wij een vraag (probleem) door naar een voor dat probleem relevante instantie.