Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Ons bestuur en leden

‘Er bestaat maar één echte en redelijke orde; die van de beschaving. Om volledig mens te worden, moet men zich naar haar regels richten.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Bestuur
Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vijf formele bestuurders: de voorzitter, twee vice – voorzitters, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast hebben wij tien bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de operationele werkzaamheden.
A.V.N. e.o. heeft geen winstoogmerk. Alle diensten en werkzaamheden voor en binnen de vereniging worden vrijwillig en pro deo uitgevoerd; niemand krijgt betaald voor zijn/haar bijdrage.
Leden
 
Naar schatting wonen er 80.000 Alevieten in Nederland, waarvan er ongeveer 1700 woonachtig zijn in Nijmegen. Het ledenbestand van A.V.N. e.o. bestaat hierbij uit 200 gezinnen. Ongeacht het feit dat de vereniging door en voor Alevieten is opgezet en wordt beheerd door Alevieten, staat het eenieder vrij om deel te nemen aan onze activiteiten en gebruik te maken van onze voorzieningen. Dit komt weer voort uit het centraal uitgangspunt liefde, respect en tolerantie voor de medemens.