Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.

Over ons

‘Ons pad is gebaseerd op kennis, begrip en liefde voor de mens. Laat je hart, je hand en je tafel open voor anderen…’
(Hacι Bektaş Veli)

Missie en de beoogde doelstellingen

De Alevitische Vereniging Nijmegen e.o. is in 1993 opgericht. Als hoofddoel ambiëren wij de eeuwenoude Alevitische cultuur te behouden en dit zo goed mogelijk in vrede, met liefde, wederzijds respect en tolerantie te profileren in de Nederlandse maatschappij. Het waarborgen van onze eigen Alevitische identiteit, het vergroten van de participatie en integratie van de Alevieten in Nederland én het bevorderen van saamhorigheid in de Nederlandse maatschappij is hetgeen wij hiermee uiteindelijk willen realiseren. Wij respecteren hierbij de Nederlandse wetten, normen en waarden en staan open voor andere culturen, waarmee wij met liefde een dialoog aangaan. Ook hechten wij waarde aan vernieuwing en vooruitgang; elke vorm van fundamentalisme en extreem nationalisme wordt afgewezen. Wij zijn een politiek neutrale vereniging. Oftewel, A.V.N. e.o. is als vereniging geen verlengde van een politieke partij, hetzij in Turkije, hetzij in Nederland. Wij zijn niet gericht op het verdedigen en/of verkondigen van de politieke ideeën van een politieke partij en zullen dit in de toekomst ook niet doen. Dit betekent echter niet dat wij ons niet zullen begeven op politiek terrein. Voor het oplossen van bepaalde problemen die zich voordoen is het namelijk noodzakelijk om actief in contact te zijn en te blijven met de politieke partijen in Nijmegen. Dit doen wij onder andere door actief mee te werken met alle democratische partijen. Ook proberen wij als A.V.N. e.o. middels voorlichting deelname aan het politieke leven te stimuleren bij ons achterban, zodat men – behorend tot de Turkse gemeenschap – (leert) opkomen voor specifieke eigen belangen en het algemeen belang. Een overgroot gedeelte van de Turkse migranten heeft zich immers definitief gevestigd in Nederland en wilt niet terugkeren naar Turkije.

Nadere beschrijving doelstellingen

Het bevorderen van de communicatie tussen Nederlandse en etnische groepen, waarvan Alevieten in het bijzonder; Het doen voortleven van de Alevitische cultuur in Nederland en bewerkstelligen van communicatie tussen verschillende generaties; Het bevorderen, ondersteunen en bewerkstelligen van de participatie en integratie – van de Turkse gemeenschap in het algemeen en de Alevitische gemeenschap in het bijzonder – in de Nijmeegse (Nederlandse) samenleving. Het behandelen, ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de humanitaire en sociaal tolerante kanten van het Alevitisme; Het organiseren van activiteiten teneinde het creëren van een samenleving van mensen die qua ras, religie, geslacht en nationaliteit van elkaar verschillen; Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Alevieten; Het ondersteunen van en samenwerken met humanitaire organisaties.