Alevitische Vereniging Nijmegen e.o.
 

Senioren Coach

Ouderparticipatie
Als vereniging willen we ook graag al onze oudere leden – te allen tijde – toegang verlenen tot de afzonderlijke ruimten binnen het nieuwe verenigingsgebouw, zoals de entree, het salon, het toilet, de Cem – ruimte (gebedsruimte) etc. Hiermee willen we waarborgen dat alle leden zich thuis (blijven) voelen binnen het verenigingsgebouw, dat ze naar de vereniging blijven komen, deel blijven nemen aan alle activiteiten en zich niet buiten gesloten voelen. Deze doelgroep betreft veelal leden van de eerste generatie, leden die weduwe(naar) zijn en of leden die op zichzelf zijn aangewezen en weinig sociaal contact hebben met de buitenwereld, onder andere vanwege een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Hiermee zijn de contacten die zij middels de vereniging hebben doorgaans de enige sociale contacten waar zij op terug kunnen vallen.

Sociaal Café ouderen: 65+ en mindervaliden (leden)
Ouderen (65+) en mindervaliden zijn twee ochtenden en twee middagen per week (verdeeld over vier dagdelen) te gast en worden onder supervisie van een deskundige begeleidster in een speciaal voor hen ingerichte ruimte opgevangen in onze vereniging. Gedurende deze dagdelen bestaat de mogelijkheid voor hen om onder toezicht deel te nemen aan sociale activiteiten, met als doel het stimuleren van zelfredzaamheid en het voorkomen van een sociaal isolement vanwege leeftijd en of beperkingen. Op deze manier worden ze in de gelegenheid gesteld om een gezellige en effectieve dagbesteding mee te maken.